Svenska kronor  Norska kronor   
Smukke julekort | Folietryk og tryk af foto | Hurtig levering

Læger uden Grænser julekort

Julekort med støtte

Vores arbejde i Læger uden Grænser handler om mennesker, der hjælper andre mennesker i nød – ved at give deres tid, kundskaber eller penge. Vi gør det ud fra en overbevisning om, at alle mennesker har ret til lægehjælp, uanset hvem og hvor de er.

Millioner af mennesker mangler adgang til medicin og behandling. Kriser, krige og konflikter medfører store behov for medicinsk nødhjælp, men kun de færreste får mediernes opmærksomhed. Læger uden Grænser yder medicinsk nødhjælp, baseret på behov og ikke politiske dagsordner. Vi er neutrale, upartiske og uafhængige.

Ved at købe kort fra dette katalog kan din virksomhed være med til at sikre, at hjælpen når frem. For hvert kort, I køber, går 18 procent til Læger uden Grænsers humanitære nødhjælpsarbejde. Jeres støtte gør vores arbejde muligt og giver håb, hvor der er mest brug for det.

På forhånd tak med ønsket om en glædelig jul.

Med venlig hilsen
Jesper Brix
Direktør, Læger uden Grænser (MSF)

18% til Læger uden Grænser

Om Læger uden Grænser

Læger uden Grænser er en international humanitær nødhjælpsorganisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

Vi behandler dem, som har mest behov for hjælp – uanset race, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år udsender Læger uden Grænser omkring 6.000 læger, sygeplejersker, logistikere og andet fagpersonale til mere end 70 lande rundt om i verden for at redde liv og lindre nød.